Rathenaustraße
Reichweinstraße
Ringstraße
Ringweg
Robinenstraße
Rosenring
Rosenstraße
Rosenweg
Rotbuchenweg [1]
Rotdornweg
Rüsterweg [3]